diumenge, 21 de juny de 2015

TREBALL D'ESTIU PER A ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT

-Resum del contingut de tots els dossiers estudiats al llarg del curs

-Resum dels diferents capítols de l’obraTirant lo blanc de Joanot Martorell(no copieu d’internet)

- Exercicis del bloc: 


-          MORFOSINTAXI

Analitza en arbre les següents oracions

 • Les llengüessón dures de morir
 • Aquestes venerables institucionsprojecten sobre el poble una circumspecció visible
 • A Portbou hi ha mésconsciència lingüística
 • La consciència del poder de la paraula es reflecteix en la comunicació humana
 • El problema és la participació en la generaciód’innovaciótecnològica
 • Estem tan acostumats a les paraulesgrolleres...!
 • M’interessamoltl’últimcongrés de medicina
 • A Romeu i Julieta hi ha una alegre celebració de la vida
 • En quatrediesrecorreran tota una vida d’amor
 • Aquestdinamisme es pot considerar també una actitud utòpica
 • Vamtrobarespatllada la màquinad’afaitar
 • Fa quatredies des de la sevadesaparició
 • Esteusatisfetsamb el treball i el programa?
 • Ensadonem de les diferències entre la tècnica i el llenguatge?
 • En la societat moderna s’hacreat un nouconcepte de bellesa


Aquesta feina s’ha de presentar escrita a mà
Tots els alumnes de 1r que passin a 2n amb la matèria suspesa estan obligats a fer aquesta feina i presentar-la el mateix dia de l’examen de recuperació; en cas contrari no se’ls corregirà l’examen. • És la mateixa que a juny. Tens el temari a l'entrada anterior
   
AQUESTS EXERCICIS NOMÉS ELS HAN DE REALITZAR ELS ALUMNES AMB LA MATÈRIA DE CATALÀ SUSPESA.

dijous, 4 de juny de 2015

Matèria examen recuperació juny

La matèria teòrica de l'examen es correspon a la dels sis dossiers de literatura que s'han estudiat al llarg del curs. A l'examen hi haurà preguntes teòriques i exercicis de comentari de textos. També hi ha una part de sintaxi i de pronoms febles.
NOMÉS S'HAN DE RECUPERAR LES AVALUACIONS SUSPESES (1-2-3)

1a avaluació
- La novel·la cavalleresca. Tirant lo  Blanc i Curial e Güelfa.
- Ausiàs March
- Sintaxi
2a avaluació
- El modernisme
-L'avantguardisme. Joan Salvat-Papasseit
- Sintaxi
3a avaluació
- La narrativa de postguerra. Mercè Rodoreda
- El teatre al s.XX
- Sintaxi
- Pronoms febles

dilluns, 6 d’abril de 2015

Mercè Rodoreda


TRAJECTÒRIA BIOGRÀFICA I LITERÀRIA

Mercè Rodoreda i Gurguí ( Barcelona 1909- Girona 1983 ) fou una lectora incansable de literatura catalana, d’autors com Verdaguer, Víctor Català, Joaquim Ruyra, etc. i també d’autors representatius de les noves tendències del segle XX.
Durant els anys 30 col.laborà a diferents revistes,, on es publiquen les seves primeres narracions: Sóc una dona honrada?, Un dia en la vida d’un home, Crim, que més endavant rebutjaria totalment. Aquesta etapa de primeres temptatives culmina el 1937 quan guanya el premi Crexells amb la novel•la Aloma, única obra de preguerra acceptada per l’autora.
Rodoreda centra la seva narrativa sobre una adolescent que es diu Aloma, perquè el seu oncle que llegia Ramon Llull (Llibre d’Evast, Aloma i Blanquerna) ho va voler. Aquest recurs literari- la referència a Llull- li permet establir la diferència entre les dues dones: la de Llull, feliç i realitzada en el seu matrimoni; la de Rodoreda, marginada per les seves relacions amoroses i el fill il•legítim que espera.
A partir d’aquesta obra es comencen a veure les característiques i temàtica de la seva narrativa:
Plantejament del triangle amorós; presentació de les relacions dona-home com a irreconciliables, on l’home es converteix en subjugador i la dona en víctima; sexualitat traumàtica,…
Heroïnes amb una visió falsa de la realitat, bastida a partir de l’enlluernament del cinema i la literatura
Elaboració de símbols: casa, jardí, coloms, flors…
En acabar la guerra civil ha d’exiliar-se, primer a França i després s’instal•la definitivament a Ginebra fins al retorn a Catalunya cap als anys 70.
Transcorren vint anys fins que agafa de nou la ploma i ho fa amb Vint-i-dos contes on s’accentua la visió pessimista que hom troba a Aloma.
Dels anys 60 tenim dues novel•les: La plaça del Diamant (1962) i El carrer de les Camèlies (1966) on l’autora deixa de ser omniscient i les protagonistes- Colometa i Cecília-expliquen les seves històries. El marc social d’ambdues novel•les és Barcelona.
A partir d’aquí comença a variar els seus elements característics. L’espai i el temps deixen de ser significatius i comencen a prendre relleu els elements simbòlics i els elements fantàstics i irreals.
El 1966 publica Jardí vora el mar on es produeix un canvi en el punt de vista, ja que el narrador és un vell jardiner que explica una tràgica història d’amor i un any després publica un altre recull de contes La meva Cristina i altres contes en què recrea un univers de ficció inconcret i atemporal.
Del 1974 és Mirall trencat que ens narra la història d’una família de la burgesia barcelonina. Existeixen nombroses diferències entre els personatges d’aquesta novel•la i els de les anteriors, per exemple llur abundància i extracció social-molt més elevada en aquesta última-. A més, el punt de vista unívoc es converteix en múltiple i prenen importància alguns personatges masculins, malgrat el predomini-com és característic en les obres de Rodoreda-dels femenins.
De l’última època és el recull Viatges i flors (1980) i la novel•la Quanta, quanta guerra (1980). Aquestes narracions són absolutament simbòliques i els referents reals desapareixen.
Mercè Rodoreda va morir el 13 d’abril de 1983 i pòstumament es va publicar La mort i la primavera (1986).

 

EXERCICIS CONTE "LA SANG"

1. Resum del conte en 8 línies
2. Característiques de la narrativa de l'autora que trobeu al relat:
- relacions home-dona
-pas del temps
-somnis
-símbols
(algunes de les preguntes posteriors us poden ajudar a enfocar aquests temes)
3. Anàlisi dels personatges
4. Llegiu atentament els fragments següents, on es pot apreciar la gran càrrega simbòlica de les dàlies:

(1)I el meu marit deia que les dàlies eren els nostres fills, perquè el meu marit era així, sap?
(2) Veu? -em va dir- en aquesta panera sense res, el meu marit cada any hi plantava les
dàlies. Feia un sot amb un punxó en la terra flonja i jo li anava donant les cabeces d'una a
una i ell les colgava i les cobria a poc a poc. (pàg. 15)

a) Com queden reflectides les relacions amoroses dels protagonistes en aquests textos?
b) Per què les dàlies són els seus fills?
c) Busqueu i copieu altres fragments on es manifesti aquesta comparança entre dàlies i
nens.
5. Llegiu ara aquests altres fragments:

Text 1
I, veu?, a mi, de joveneta, era una mena de flors que no m'agradaven, perquè més aviat
són unes flors que fan pudor. (pàg. 15)

Text 2
Ara ell viu a casa d'uns nebots i si ens trobem pel carrer ens donem la mà i ell em diu:
«Com et trobes?», i jo li dic: «Bé, i tu?» I, veu?, mai més no hi ha hagut dàlies en
aquesta panera. A vegades, quan hi ha massa herba, l'arrenco i cavo una mica la terra
perquè no faci lleig i si veig dàlies en un aparador em ve com una mena de mareig i tinc
ganes de vomitar, dispensi. (pàg. 24)

a) Durant quin període de temps a la protagonista li agraden les dàlies?
b) En quins moments de la seva vida no li agraden?
c) Amb quin període de la vida de les dones coincideix?
d) Per què creu ella que al seu marit li agraden les dàlies?
e) A què s'associen en el conte?

6. La protagonista, a causa de la seva edat i per oposició a la noia jove, considera que ja ha
deixat de ser dona. Busqueu algun fragment en què es demostri aquesta idea:
a) Quina importància té la menstruació per a la protagonista? Busqueu algun fragment
on se simbolitzi la sang.
b) Segons ella, què arriba amb la menopausa?
c) Amb què associa el temps fèrtil d'una dona?
d) Quan considera la protagonista que comença i acaba la felicitat per a una dona?
7. La protagonista sent que, a causa del pas del temps, el seu matrimoni ha fracassat
a) Expliqueu què creu que ha fet fracassar el seu matrimoni.
b) Quin motiu aparent observeu que desencadeni el fracàs?
c) En quina estació de l'any es formalitza aquesta ruptura?
d) Per similitud, en quina època de la seva vida es trenca?

8. En un moment determinat la figura paterna substitueix la figura del marit. Quan i per què es
dóna això? Què representa el pare en el somni que té la protagonista?

Algunes d'aquestes preguntes han estat extretes del dossier publicat a "El gust per la lectura"

 ESTUDI SOBRE MERCÈ RODOREDA I MIRALL TRENCAT

dijous, 26 de març de 2015

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE 1R PER A ALUMNES DE 2n BATXILLERAT

La matèria teòrica de l'examen es correspon a la dels sis dossiers de literatura que s'han estudiat al llarg del curs. A l'examen hi haurà preguntes teòriques i exercicis de comentari de textos. També hi ha una part de sintaxi i de pronoms febles.

1a avaluació
- La novel·la cavalleresca. Tirant lo  Blanc i Curial e Güelfa.
- Ausiàs March
- Sintaxi
2a avaluació
- El modernisme
-L'avantguardisme. Joan Salvat-Papasseit
- Sintaxi
3a avaluació
- El teatre al s.XX
- La narrativa de postguerra. Mercè Rodoreda
- Sintaxi
- Pronoms febles

dimecres, 4 de febrer de 2015

L'avantguardisme

QUÈ S'HA DE FER?

Aquesta feina està pensada per grups de quatre persones.

1. Realització d'una presentació de diapositives explicant les característiques dels moviments avantguardistes estudiats a classe. Cal acompanyar l'explicació d'imatges.

2- Creació d'algun poema avantguardista, seguint les tècniques que trobareu en la webgrafia

WEBGRAFIA:

El Surrealisme
El Dadaisme
El Cubisme
El Futurisme
Per saber crear un cal·ligrama (http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/experimentar/pantalla4.htm)
Per saber confeccionar un poema dadaista ( http://www.edu365.cat/batxillerat/art/surrealisme/dada_sur.htm )
Per saber confeccionar un poema surrealista amb escriptura automàtica ( http://www.edu365.cat/batxillerat/art/surrealisme/el_quadre_sur.htm )

TREBALL OPTATIU

- Realitza els exercicis sobre el text 2 "Contra els poetes amb minúscula" de Salvat-Papasseit que trobaràs en aquest enllaç: Els moviments d'avantguarda  (de l'1 al 4)
- Si el treball el realitzeu en grup, podeu triar uns altres textos de la mateixa web i fer els exercicis corresponents.
- Llegeix alguns dels manifestos avantguardistes que s'expliquen en aquesta web "Manifestos avantguardistes" i explica les idees més importants.
- A la pàgina de Lletra sobre J.V.Foix  trobaràs 15 poemes. Selecciona uns quants i busca comentaris fets per experts. Després escriu un resum teu de cada comentari i indica l'enllaç d'on has tret la informació.

dijous, 4 de desembre de 2014

Treball optatiu

Aquí teniu el primer treball optatiu de l'avaluació. El treball es pot realitzar individualment o en grup. Cal seguir les instruccions rigurosament. Per tant, s'han d'utilitzar les eines tecnològiques especificades i no s'admetran treballs escrits a mà o en altres formats diferents dels indicats. El que sí es pot fer és realitzar només una part del treball.

Accés a l'activitat


Data límit de lliurament: 23 de desembre   Es penja a "lliurament feines" de la NET